Kloktacie testy na školách

Na začiatku školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) a všetkých žiakov špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

Možnosť testovania kloktacími PCR testami bude dostupná len na začiatku školského roka.

HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA KLOKTACÍMI TESTAMI NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

 1. Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o testovanie klokotacími PCR testami medzi rodičmi žiakov (napr. cez EDUPAGE). Tí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“. Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.
 2. Do 26. 8. 2021 do 10:00 riaditeľ školy na základe zisteného záujmu objedná potrebný počet testov prostredníctvom formuláru https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj. Požiadavky po tomto termíne nebudú akceptované ministerstvom, ani dodávateľmi.
 3. Po objednávke sa dodávateľ spojí so školou a dohodne spôsob distribúcie a realizácie testovania kloktacími PCR testami. Kontaktné údaje dodávateľov podľa krajov sú zverejnené na webovej stránke https://minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/. Dodávateľ inštruuje školu kedy, a akým spôsobom budú vytvorené zoznamy žiakov, ktorí sa budú testovať.
 4. Od 30. 8. 2021 sa uskutoční distribúcia testov priamo do škôl v termíne dohodnutom školou s dodávateľom.
 5. Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 sa realizuje testovanie žiakov. Škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami.
 6. Deň zberu testov si škola dohodne s dodávateľom kloktacích testov individuálne. Testy budú vyzdvihnuté dodávateľom na adrese školy.
 7. Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.Podrobnosti o spôsobe zadania požiadavky o kloktacie PCR testy, ako aj podrobné informácie o spôsobe vykonania testovania kloktacími PCR testami nájdete v dokumente „Inštrukcia pre testovanie kloktacími PCR testami na začiatku školského roka 2021/2022- spoločná inštrukcia pre všetky kraje v SR.

Formulár na nahlásenie požadovaného množstva kloktacích testov na ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2 : https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj

V prípade potreby usmernenia pri zadávaní požiadavky do online formuláru môžete kontaktovať call centrum ministerstva školstva: 0800 138 033 – voľba 9.

Otázky ohľadom samotného priebehu testovania, distribúcie odberových sád a doručenia výsledku testu, prípadne ďalšie otázky zodpovedajú samotní poskytovatelia služby:
 

Školy v Bratislavskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: CYTOPATHOS, spol. s.r.o.

+421 907 665 035

Covid19@cytopathos.sk


Školy v Žilinskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o

+421 41 2000 988

melegova@klinickabiochemia.sk


Školy v Prešovskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNILABS SLOVENSKO, s.r.o.

0850 150 000

obchod@unilabs.sk

 

Školy v Trenčianskom, Trnavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom a Košickom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (spoločnosť pre testovanie a diagnostiku Lifebrain COVID Labor GmbH)

+421 2 32 26 0916

hotline@testujemeskoly.sk

 1. Inštruktážne video pre školy v Prešovskom samosprávnom kraji o testovaní Inštruktážne video pre školy v Prešovskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://www.unilabs.sk/pcr-testovanie-skol-kloktanim
 2. Inštruktážne video pre školy v Žilinskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE
 3. Inštruktážne video pre školy v Bratislavskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://www.cytopathos.sk/sk/sluzby/video-kloktaci-set-na-COVID-19.php
 4. Inštruktážne video pre školy v Trnavskom, Nitrianskom, Košickom, Banskobystrickom, Trenčianskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://testujemeskoly.sk
 5. Informatívne video o testovaní kloktaním: https://youtu.be/yf1HvS25CCs

Súbory na stiahnutie

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku