Kloktacie testy na školách

Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa preto vykonáva len pod dohľadom zamestnancov školy. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail).

Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa v základných školách (nie pre zamestnancov škôl, ani pre zákonných zástupov žiakov). V prípade podozrenia na výskyt ochorenia SARS-CoV-2 alebo v prípade záujmu je možné pretestovanie kloktacím testom žiakov I. stupňa (odporúčame predovšetkým 3. a 4. ročník). Žiak na II. stupni základnej školy môže byť v prípade nezáujmu o kloktacie testy naďalej testovaný antigénovými testami a tak preukazovať platný výsledok testu. Testovanie je bezplatné.

Odber vzorky od žiaka je vykonávaný prostredníctvom odberovej sady, ktorá obsahuje odberovú skúmavku, fyziologický roztok alebo nádobu na čistú vodu z vodovodu (záleží od výrobcu odberovej sady), môže obsahovať aj slamku slúžiacu na transport vzorky z úst do skúmavky, leták/štítok s identifikačným číslom vzorky, absorpčný papierik a bezpečnostné obalové vrecúško na odobratú vzorku za účelom ochrany vzorky a okolia pri transporte.

Škola pri preberaní a odovzdávaní odberových sád komunikuje s poskytovateľom služby, s ktorým si dohodnú čas a miesto preberania resp. odovzdávania odobratých vzoriek. Poskytovateľ služby distribuuje a zbiera odberové sady priamo do a zo školy.

Tento druh testovania z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia/citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami. Zároveň odber vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny predstavuje najmenej invazívnu formu odobratia vzorky oproti výterom z nosohltana.

Ďalšou z výhod je, že nie sú potrebné pri odbere vzorky žiadne špeciálne ochranné pomôcky okrem bežne používaných, ako je respirátor, rúško alebo štít a môžu sa použiť aj ochranné gumene rukavice. Taktiež sa nevyžaduje prítomnosť zdravotného personálu.

Škola zistí záujem zákonných zástupcov o takýto typ testovania prostredníctvom získania súhlasov zákonných zástupcov. Vzory súhlasov pre jednotlivé kraje sú nižšie dostupné na stiahnutie -Príloha č. 1A - „Súhlas dotknutej osoby“ a Príloha č. 1B - „Zber údajov“.

Online formulár vypĺňa riaditeľ školy, ktorý sa prihlasuje pod svojim EDU ID. Riaditeľ školy nahlasuje množstvo požadovaných kloktacích testov na jedno najbližšie testovacie kolo pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania alebo je u nich predpoklad, že po pretestovaní nastúpia na prezenčnú formu vzdelávania a ktorých zákonní zástupcovia súhlasia s pretestovaním žiakov. Zákonní zástupcovia žiakov, a teda aj samotní žiaci sa dozvedia výsledok z kloktacieho testu najneskôr do 72 hodín od termínu vyzdvihnutia vzoriek zo školy poskytovateľom služby, a to buď prostredníctvom zaslanej SMS alebo zaslaného e-mailu. Škola dostane od poskytovateľa služby sumárnu anonymizovanú informáciu o výsledkoch testovania žiakov vo formáte celkového počtu negatívne alebo pozitívne testovaných žiakov na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 v štruktúre buď za celú školu alebo za jednotlivé testované skupiny.

Testovacie kolá sa budú vykonávať v týždňových intervaloch (7 dní) a je potrebné na každé testovacie kolo znovu požiadať o takýto typ testovania prostredníctvom online formulára s aktuálnymi požiadavkami.

Školy si naďalej môžu zadávať aj požiadavku na antigénové testy tak ako doteraz a testovať tak svojich zamestnancov, jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti alebo žiakov na II. stupni, ktorí sa neotestujú kloktacími testami a zúčastňujú sa prezenčnej formy vzdelávania v malých skupinách vo forme 5+1.

Formulár na nahlásenie požadovaného množstva kloktacích testov na ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2 : https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj

V prípade potreby usmernenia pri zadávaní požiadavky do online formuláru môžete kontaktovať call centrum ministerstva školstva: 0800 138 033 – voľba 9.

Otázky ohľadom samotného priebehu testovania, distribúcie odberových sád a doručenia výsledku testu, prípadne ďalšie otázky zodpovedajú samotní poskytovatelia služby:

Školy v Bratislavskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: CYTOPATHOS, spol. s.r.o.

+421 907 665 035

Covid19@cytopathos.sk


Školy v Žilinskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o

+421 41 2000 988

melegova@klinickabiochemia.sk

 

Školy v Prešovskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNILABS SLOVENSKO, s.r.o.

0850 150 000

obchod@unilabs.sk

 

Školy v Trenčianskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (spoločnosť pre testovanie a diagnostiku Lifebrain COVID Labor GmbH)

+421 2 32 26 0916

hotline@testujemeskoly.sk

 

Školy v Trnavskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (spoločnosť pre testovanie a diagnostiku Lifebrain COVID Labor GmbH)

+421 2 32 26 0916

hotline@testujemeskoly.sk


Školy v Nitrianskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (spoločnosť pre testovanie a diagnostiku Lifebrain COVID Labor GmbH)

+421 2 32 26 0916

hotline@testujemeskoly.sk

 

Školy v Banskobystrickom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (spoločnosť pre testovanie a diagnostiku Lifebrain COVID Labor GmbH)

+421 2 32 26 0916

hotline@testujemeskoly.sk

 

Školy v Košickom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (spoločnosť pre testovanie a diagnostiku Lifebrain COVID Labor GmbH)

+421 2 32 26 0916

hotline@testujemeskoly.sk

 

  1. Inštruktážne video pre školy v Prešovskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://www.unilabs.sk/pcr-testovanie-skol-kloktanim
  2. Inštruktážne video pre školy v Žilinskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE
  3. Inštruktážne video pre školy v Bratislavskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://www.cytopathos.sk/sk/sluzby/video-kloktaci-set-na-COVID-19.php
  4. Inštruktážne video pre školy v Trnavskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://testujemeskoly.sk
  5. Inštruktážne video pre školy v Nitrianskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://testujemeskoly.sk
  6. Inštruktážne video pre školy v Košickom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://testujemeskoly.sk
  7. Inštruktážne video pre školy v Banskobystrickom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://testujemeskoly.sk
  8. Inštruktážne video pre školy v Trenčianskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://testujemeskoly.sk
  9. Informatívne video o testovaní kloktaním: https://youtu.be/yf1HvS25CCs

Súbory na stiahnutie

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku