Kloktacie testy na školách

Prezenčná forma vzdelávania nie je podmienená testovaním žiakov. Intervenčná stratégia testovania v školách je preto spôsob zabezpečenia bezpečnej prevádzky školy.

Škola sa môže intervenčne pretestovať podľa fázy školy v COVID školskom semafore.

Intervenčné testovanie podľa COVID školského semaforu prebieha v školách, aby sa zabezpečilo zrýchlenie otvárania triedy, resp. školy, v ktorej boli potvrdené prípady na ochorenie COVID – 19.

Testovanie škôl podľa COVID školského semaforu prebieha nasledovne:

ZELENÁ FÁZA

V škole nie je žiaden žiak ani zamestnanec potvrdený na ochorenie COVID – 19, a teda sa škola netestuje.

ORANŽOVÁ FÁZA

V škole je jeden žiak alebo zamestnanec potvrdený na ochorenie COVID – 19. Úzke kontakty pozitívneho ostávajú v domácej izolácii. Testovanie úzkych kontaktov nariaďuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár.

V prípade, že je žiak alebo zamestnanec úzkym kontaktom mimo školy a prejavia sa uňho do dvoch dní od posledného pobytu v škole príznaky ochorenia COVID – 19, zákonný zástupca bezodkladne oznámi túto skutočnosť škole a zamestnanec školy svojmu zamestnávateľovi, a taktiež si splní oznamovaciu povinnosť voči Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ako aj svojmu všeobecnému lekárovi.

ČERVENÁ FÁZA

Ak sa potvrdí viacero pozitívnych žiakov alebo zamestnancov školy, testovanie nariaďuje taktiež Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár, a zároveň riaditeľ školy môže požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) o kloktacie PCR testy za účelom intervenčného pretestovania žiakov školy. V prípade požiadania ministerstva o pretestovanie zo strany školy, ministerstvo vyhodnotí potrebu vykonania požiadavky po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Podrobnosti o spôsobe zadania požiadavky o kloktacie PCR testy, ako aj podrobné informácie o spôsobe vykonania testovania kloktacími PCR testami nájdete v dokumente „Inštrukcia pre intervenčné testovanie kloktacími PCR testami- spoločná inštrukcia pre všetky kraje v Slovenskej republike.

Formulár na nahlásenie požadovaného množstva kloktacích testov na ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2 : https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj

V prípade potreby usmernenia pri zadávaní požiadavky do online formuláru môžete kontaktovať call centrum ministerstva školstva: 0800 138 033 – voľba 9.

Otázky ohľadom samotného priebehu testovania, distribúcie odberových sád a doručenia výsledku testu, prípadne ďalšie otázky zodpovedajú samotní poskytovatelia služby:

Školy v Bratislavskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: CYTOPATHOS, spol. s.r.o.

+421 907 665 035

Covid19@cytopathos.sk


Školy v Žilinskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o

+421 41 2000 988

melegova@klinickabiochemia.sk

 

Školy v Prešovskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNILABS SLOVENSKO, s.r.o.

0850 150 000

obchod@unilabs.sk

 

Školy v Trenčianskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (spoločnosť pre testovanie a diagnostiku Lifebrain COVID Labor GmbH)

+421 2 32 26 0916

hotline@testujemeskoly.sk

 

Školy v Trnavskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (spoločnosť pre testovanie a diagnostiku Lifebrain COVID Labor GmbH)

+421 2 32 26 0916

hotline@testujemeskoly.sk


Školy v Nitrianskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (spoločnosť pre testovanie a diagnostiku Lifebrain COVID Labor GmbH)

+421 2 32 26 0916

hotline@testujemeskoly.sk

 

Školy v Banskobystrickom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (spoločnosť pre testovanie a diagnostiku Lifebrain COVID Labor GmbH)

+421 2 32 26 0916

hotline@testujemeskoly.sk

 

Školy v Košickom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (spoločnosť pre testovanie a diagnostiku Lifebrain COVID Labor GmbH)

+421 2 32 26 0916

hotline@testujemeskoly.sk

 

  1. Inštruktážne video pre školy v Prešovskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://www.unilabs.sk/pcr-testovanie-skol-kloktanim
  2. Inštruktážne video pre školy v Žilinskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE
  3. Inštruktážne video pre školy v Bratislavskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://www.cytopathos.sk/sk/sluzby/video-kloktaci-set-na-COVID-19.php
  4. Inštruktážne video pre školy v Trnavskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://testujemeskoly.sk
  5. Inštruktážne video pre školy v Nitrianskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://testujemeskoly.sk
  6. Inštruktážne video pre školy v Košickom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://testujemeskoly.sk
  7. Inštruktážne video pre školy v Banskobystrickom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://testujemeskoly.sk
  8. Inštruktážne video pre školy v Trenčianskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://testujemeskoly.sk
  9. Informatívne video o testovaní kloktaním: https://youtu.be/yf1HvS25CCs

Súbory na stiahnutie

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku