Inšpirácie na digitálnu prácu s mládežou

Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR iniciatívne vypracoval prehľad príkladov nástrojov, ktoré môžu byť využité ako pomôcka pre online prácu s mládežou a neformálne vzdelávanie, ako aj pre činnosť subjektov pracujúcich s mládežou.

V súčasnosti si všetci prechádzame náročným obdobím spojeným so šírením vírusu Covid-19, ktorý ovplyvnil všetky oblasti nášho života a motivoval nás inovovať spôsoby, ktorými komunikujeme, vzdelávame, pracujeme a spoločensky sa aktivizujeme. Táto kríza zasiahla aj sektor mládeže, ktorý je vo výraznej miere založený na aktívnej a osobnej práci s mladými ľuďmi a na vzájomných interakciách. Odbor mládeže vysoko oceňuje prístup všetkých aktérov, ktorí prakticky zo dňa na deň prispôsobili svoju činnosť a kontakt s mladými ľuďmi súčasnej situácii a začali aktívne využívať online priestor.

Keďže nám taktiež veľmi záleží na tom, aby sme mladým ľuďom umožnili rozvíjať sa aj v týchto časoch, dovolili sme si pripraviť pár tipov, ktoré môžu byť užitočné práve pri prechode na online vzdelávanie a online aktivity.

Zároveň sa domnievame, že tieto nástroje môžu slúžiť aj ako pomôcka a inšpirácia do budúcej práce. V dnešnej dobe sa internet, technológie a online komunikácia stali bežnou súčasťou našich každodenných životov. Mladá generácia, ktorej sú k dispozícii rozmanité projekty a aktivity, sa čoraz viac pohybuje v online priestore a celý sektor postupne prechádza digitalizáciou. Digitálna práca s mládežou preto nie je len otázkou vzdialenej budúcnosti, ale v týchto dňoch sa stala nevyhnutnou pre udržanie kontaktu s mladými ľuďmi. Veríme teda, že aktuálna situácia nám poskytuje aj príležitosť na inovácie a skúšanie nových spôsobov a metód práce s mládežou.

Uvedené návrhy sú príkladmi a výberom z veľkého množstva existujúcich nástrojov, či vzdelávacích platforiem. Radi by sme vás preto povzbudili, aby ste ich slobodne využívali, ale aj hľadali ďalšie online riešenia a prezentovali ostatným príklady dobrej praxe, ktoré im môžu slúžiť ako inšpirácia.

Vážime si ochotu a entuziazmus všetkých, ktorí sa podieľajú na inovatívnych prístupoch k práci s mládežou a želáme veľa síl v nadchádzajúcom období.
Prehľad nástrojov nájdete na tomto odkaze

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky