Informačný systém športu

Zápis do registra fyzických osôb v športe (zápis, zmena, vymazanie údajov)
Zápis do registra právnických osôb v športe (zápis, zmena, vymazanie údajov)
Činnosť športového odborníka ako podnikanie (zápis, pozastavenie, ukončenie, zmena údajov)
Podnikanie športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby 

INFORMAČNÝ SYSTÉMU ŠPORTU

Dôležité upozornenie!
Informačný systém športu je v nábehovej fáze, ktorá potrvá niekoľko mesiacov. Údaje, ktoré sú do IS športu vkladané, budú postupne referencované na iné registre verejnej správy (napr. register fyzických osôb a register právnických osôb).  Až do úplného naplnenia registrov v IS športu je možné vyhľadať požadovanú informáciu v nižšie uvedených pôvodných dátových úložiskách):

Register FYZICKÝCH osôb v športe
Register FYZICKÝCH osôb v športe bez príslušnosti k športovej organizácii ktoré sa registrovali do 14. marca 2018
Register FYZICKÝCH osôb v športe bez príslušnosti k športovej organizácii ktoré sa registrovali do 1. júla 2016
Zoznam športových odborníkov - PODNIKATEĽOV (Tento zoznam má informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony)
Informácie o vývoji IS športu: Agáta Galková, galkova@sportcenter.sk, 02/32223612
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku