Informačný seminár - Prezentácie

V dňoch 15. - 17. 02. 2016 organizovalo Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní informačné semináre ohľadom nového zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa uskutočnili v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Semináre sa týkali:
  • interpretácie zákona so zameraním na akademické uznávanie (prezentácia TU);
  • interpretácie zákona so zameraním na profesijné uznávanie (prezentácia TU);
  • nových postupov v uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní dokladov o odbornej kvalifikácii;
  • aplikácie zákona v praxi;
  • Európskeho profesijného preukazu (prezentácia TU);
  • elektronického jednotného kontaktného miesta v SR (prezentácia TU).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku