Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Informačné semináre k výzve V základnej škole úspešnejší

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 s názvom V základnej škole úspešnejší.

Semináre sa uskutočnia v týchto termínoch:

23. 1. 2017           Bratislava - prihlasovanie na termín je ukončené z dôvodu naplnenej kapacity seminára

25. 1. 2017           Košice - prihlasovanie na termín je ukončené z dôvodu naplnenej kapacity seminára

26. 1. 2017           Košice - prihlasovanie na termín je ukončené z dôvodu naplnenej kapacity seminára

30. 1. 2017           Zvolen - prihlasovanie na termín je ukončené z dôvodu naplnenej kapacity seminára                   

31. 1. 2017           Žilina (o 9:00 hod.) - prihlasovanie na termín je ukončené z dôvodu naplnenej kapacity seminára

31. 1. 2017           Žilina (o 13:00 hod.) - prihlasovanie na termín je ukončené z dôvodu naplnenej kapacity seminára