Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠVVaŠ SR za rok 2011

Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠVVaŠ SR obsahuje čas a miesto kedy budú organizácie prezentovať svoju výročnú správu na verejných odpočtoch na MŠVVaŠ SR za rok 2011. Verejné odpočty sa uskutočnia v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava na 9. poschodí v zasadacej miestnosti (č. d. 901). Každá organizácia má na verejný odpočet vyčlenených 30 minút vrátane diskusie