Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Ministerstvo » Dokumenty a materiály » Výročné správy » Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠ SR za rok 2009

Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠ SR za rok 2009

Informácia o termínoch verejných odpočtov organizácií MŠ SR obsahuje čas a miesto kedy budú organizácie prezentovať svoju správu na verejných odpočtoch na MŠ SR za rok 2009.
Verejné odpočty sa uskutočnia v budove Ministerstva školstva SR, Stromová 1, Bratislava na 7. poschodí v zasadacej miestnosti (č. d. 724). Každá organizácia má na verejný odpočet vyčlenených 45 minút vrátane diskusie.