Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - doplnenie opisu ŠO medzinárodné právo

04.06.2015
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol doručený návrh Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (odôvodnenie podaného návrhu TU) na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne na zmenu opisu študijného odboru medzinárodné právo, a to doplnením opisu predmetného študijného odboru o príbuzný študijný odbor ústavné právo.

Pripomienky k návrhu je možné zasielať do 4. júla 2015 v elektronickej forme na adresu odbor.vsv@minedu.sk.