Iné materiály a predpisy

Národné kontaktné miesto pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti 

Odkaz kontaktného miesta na Ministerstve hospodárstva: TU
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku