Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

IIR

IIR - International Institute of Refrigeration - Medzinárodný ústav chladiarenskej techniky

Sídlo organizácie :Paríž
Vznik organizácie :1920
Počet členskýchštátov: 60
Hlavné ciele organizácie :
- podporovať medzinárodnú spoluprácu v teoretickom a praktickom výskume problémov chladiarenstva,
- vyvíjať vlastnú výskumnú činnosť,
- zhromažďovať a skúmať právne predpisy týkajúce sa chladiarenstva,
- sústreďovať a rozširovať ekonomické a vedecko-technické údaje v oblasti chladiarenstva.
Vstup SR do IIR: 17. mája 1993
Odborný gestor spolupráce SR s IIR: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zastúpenie SR vo Výkonnom výbore IIR: Výkonný výbor – doc. Ing. Peter TOMLEIN, PhD. (predseda slovenského výboru pre spoluprácu s IIR a delegát SR v IIR)
 
IIR je vedeckovýskumný ústav, ktorého hlavným cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce v teoretickom a praktickom výskume problémov chladiarenstva; okrem toho vyvíja aj vlastnú výskumnú činnosť, ktorá je sústredená v 10 vedecko-technických komisiách.