Navigácia
Skočiť na obsah

Hospitačný pobyt v Bavorsku - ponuka 2024

Cieľ pobytu: hospitačný pobyt na nemeckej škole;

Cieľová skupina: učiteľ nemeckého jazyka na základných alebo stredných školách;


Dĺžka: cca. 2 týždne (presný termín odchodu a príchodu si dohodne učiteľ s hostiteľskou školou);
Termín: september - december roku 2024, nemecká strana termín po nominácii bližšie špecifikuje;


Štipendium bavorskej strany: 750 Eur/osoba, ktoré dostane hostiteľská škola na zabezpečenie hospitačného zázemia, ubytovania a stravného pre učiteľov. Pozn.: Hostiteľská škola dostane odporúčanie sumu rozdeliť, zabezpečiť program a ubytovanie pre učiteľa a druhú polovicu mu poskytnúť ako vreckové.


Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poskytne nominovaným učiteľom príspevok na cestovné.

Podmienky: Vyplnenú prihlášku (v NJ) s vlastnoručným podpisom naskenovať/odfotiť, CV učiteľa spolu s jeho motivačným listom (v NJ) prosíme poslať na email:
diana.jakubcova@minedu.sk do 24.05.2024.

Proces: Organizácia uvoľnenia učiteľov je plne v gescii jeho zamestnávateľa - učitelia sa preto vopred dohodnú so svojim riaditeľom školy o uvoľnení na účely hospitačného pobytu, s cieľom svojho ďalšieho vzdelávania apod.

Po výberovom konaní, ktoré sa uskutoční koncom mája 2024, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR nominuje Bavorskému ministerstvu pre vzdelávanie, kultúru, vedu a umenie spolu 10 učiteľov a 2 náhradníkov. Následne pridelí bavorská strana jednotlivých učiteľov do vybraných škôl v Bavorsku a poskytne učiteľom bližšie informácie v dostatočnom časovom predstihu pred samotným hospitačným pobytom.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky