Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Harmonogram činností VEGA do konca júna 2012

Predsedníctvo VEGA schválilo plán činností VEGA na obdobie do konca júna 2012.