Formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl Covid - školský semafor

Ministerstvo školstva dnes spustilo novú platformu Covid - školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských zariadení o vývoji epidemiologickej situácie. Rýchle informácie pomôžu rezortným odborníkom promptne reagovať na potreby škôl a aktualizovať protiepidemické opatrenia a odporúčania.

Školy postupujú pri zvládaní druhej vlny koronavírusu v novom školskom roku na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek a tiež odporúčaní protiepidemických manuálov ministerstva školstva. Medzi nástroje, ktoré majú pomôcť krajine lepšie zvládnuť boj proti šíreniu ochorenia Covid-19 dnes rezort zaradil aj priamu informačnú linku medzi školami a ministerstvom školstva Covid - školský semafor.

„Vytvorili sme samostatný portál, kde môžu riaditelia nahlasovať v akom štádiu sa momentálne nachádzajú, aby sme mali každý deň aktuálne informácie a aby boli informovaní aj riaditelia,“ vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling na pracovnom výjazde na školách v Prievidzi.

Formulár je zverejnený na webstránke https://covid2021.iedu.sk/.

Informačný portál je určený pre riaditeľov materských, základných i stredných škôl. Má podobu formulára, ktorý obsahuje otázky na rôzne možnosti vývoja epidemiologickej situácie na škole. Vedenie školy bude touto cestou informovať rezortných odborníkov o:

  • udelení „riaditeľského voľna“ triede alebo celej škole z dôvodu podozrenia na ochorenie Covid-19,

  • uzavretí triedy alebo školy na základe rozhodnutia RÚVZ,
  • návrate jednej alebo viacerých tried späť do školy a
  • začiatku a konci domácej izolácie zamestnancov z dôvodu podozrenia resp. ochorenia na Covid-19.

Školy zasielajú len aktuálne údaje k príslušnému dňu, v ktorom nastala nejaká zmena.

Bezprostredné a rýchle údaje umožnia rezortu školstva okrem iného promptne reagovať na situáciu na školách a primerane aktualizovať zavedené bezpečnostné opatrenia a odporúčania.

 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku