» Šport » Financovanie športu » Financovanie športu v roku 2019

Financovanie športu v roku 2019

Príspevok uznanému športu (§ 68 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Metodický manuál
Formulár - žiadosť
Formulár - register

Register športovcov do 23 rokov (okrem športov futbal a ľadový hokej)
Výpočet podielu príspevkov uznaným športom na rok 2019
Vysvetlivky k postupu výpočtu podielu uznanému športu na rok 2019
Výpočet príspevkov uznaným športom na rok 2019 (schválený p. ministerkou dňa 11.12.2018)

Príspevok športovcom top tímu (§ 75 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevky športovcom zaradených do zoznamu športovcov Top tímu
Kritéria pre poskytovanie príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov Top tímu

Príspevok Slovenskému olympijskému výboru (§ 75 ods. 3 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevok pre Slovenský olympijský výbor na rok 2019 je 1 314 997 eur (SCHVÁLENÝ p. ministerkou dňa 12.12.2018)

Príspevok  na šport zdravotne postihnutých (§ 75 ods. 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z.) Výzva na poskytnutie dotácie F-2019-DOT01 (§ 70 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevok na šport zdravotne postihnutých na rok 2019 je 2 301 245 eur (SCHVÁLENÝ p. ministerkou dňa 12.12.2018) v zložení:
- činnosť Deaflympijského výboru Slovenska v sume 140 836 eur
- činnosť Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov v sume 46 025 eur
- činnosť Slovenského paralympijského výboru v sume 1 217 589 eur
- činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov v sume 548 847 eur
- činnosť Špeciálnych olympiád Slovensko v sume 347 948 eur

Výzva na poskytnutie dotácie F-2019-DOT01 (§ 70 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Text výzvy
Formulár žiadosti