Financovanie športu v roku 2017


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2017
(otvorená od 8.2.2017 do 15.3.2017)

VÝZVA - FORMULÁR ŽIADOSTI - ROZHODNUTIE MINISTRA
ŠTATÚT KOMISIE NA VYHODNOCOVANIE ŽIADOSTÍ

Príspevok uznanému športu na rok 2017 (podľa § 68 zákona č. 440/2015 Z. z.)

Metodické usmernenie k predloženiu žiadosti
Formulár žiadosti
Pripomienky k predbežnému výpočtu podielu, ktoré ministerstvo obdržalo v stanovenom termíne (do 12.12.2016)
Príspevky uznaným športom na rok 2017
Oznámenie o použití prostriedkov príspevku uznanému športu na kapitálové výdavky

Príspevok športovcom zaradených do zoznamu Top športovcov na rok 2017 (podľa § 75 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z.)

Kritériá pre poskytovanie príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov Top tímu
Príspevky športovcom zaradených do zoznamu športovcov Top tímu

Príspevok na zabezpečenie plnenia úloh Slovenského olympijského výboru a zabezpečenie prípravy zdravotne postihnutých športovcov a plnenie úloh Slovenského paralympijského výboru na rok 2017 (podľa § 75 ods. 3, písm. b) a c) zákona č. 440/2015 Z. z.)

Metodické usmernenie k predloženiu žiadosti
Formulár žiadosti
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku