Financovanie športu do 31.12.2016

Rok 2016
 

2016-02 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2016 - „Zabezpečenie činnosti Olympijského domu v rámci OH 2016 v Rio de Janeiro“
(otvorená od 01.04.2016 do 30.04.2016)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA
 
2016-01 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2016
(otvorená od 19.10.2015 do 20.11.2015)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA - VÝPOČET

 
Rok 2015

2015-07 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (mimoriadny prínos)
(otvorená od 22.10.2015 do 22.11.2015)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA: 701

2015-06 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (mimoriadny prínos)
(otvorená od 07.07.2015 do 07.08.2015)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA: 603

2015-05 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (futbalové štadióny)
(otvorená od 14.1.2015 do 13.2.2015)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA: 503

2015-04 Šport a zdravie
(otvorená od 14.11.2014 do 15.12.2014)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIA MINISTRA: 401

2015-03 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (kapitálové transfery)
(otvorená od 14.11.2014 do 15.12.2014)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIA MINISTRA: 301, 302, 303, 304

2015-02 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (bežné transfery)
(otvorená od 14.11.2014 do 15.12.2014)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIA MINISTRA: 201, 202, 203, 204, 205

2015-01 Športové zväzy
(otvorená od 14.11.2014 do 15.12.2014)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIA MINISTRA: 101, 102, 103

2015-00 Záväzný postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie
(zverejnený 14.11.2014, platný pre všetky výzvy zverejnené v roku 2015)
ZÁVÄZNÝ POSTUP
 
Rok 2014


2014-13 Zmiernenie dopadov nového modelu financovania a zabezpečenie nových úloh
(zverejnená od 09.09.2014 do 09.10.2014)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA

2014-12 Organizovanie svetovej zimnej univerziády 2015
(otvorená od 10.6.2014 do 10.7.2014)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA

2014-11 Univerziáda 2015
(otvorená od 4.6.2014 do 4.7.2014)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA

2014-10 Futbalové štadióny
(otvorená od 7.3.2014 do 5.4.2014)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA

2014-09 Príprava ZOH 2022
(otvorená od 16.1.2014 do 15.2.2014)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA

2014-08 Futbalové štadióny
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA

2014-07 Šport a zdravie
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR - FORMULÁR KOMISIA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2014-06 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA

2014-05 Organizovanie významných medzinárodných a tradičných podujatí
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA

2014-04 Infraštruktúra osobitného významu
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA

2014-03 Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2013 a trénerov mládeže
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR - KRITÉRIÁ - ROZHODNUTIE MINISTRA

2014-02 Športová príprava vybraných športovcov
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR - KRITÉRIÁ - ROZHODNUTIE MINISTRA

2014-01 Športové odvetvia
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR - KRITÉRIÁ - ROZHODNUTIE MINISTRA

2014-00 Záväzný postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie
(zverejnený 1.11.2013, platný pre všetky výzvy zverejnené v roku 2014)
ZÁVÄZNÝ POSTUP

 
Rok 2013

2013-13 - Osobitný význam
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013 - príprava zmlúv na podpis)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-12 - Futbalové štadióny
(otvorená od 1.10.2013 do 1.11.2013 - príprava zmlúv na podpis)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-11 - Národný futbalový štadión
(otvorená od 20.9.2013 do 20.10.2013 - dotačná zmluva je podpísaná)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-10 - Športové odvetvia
(otvorená od 10.9.2013 do 10.10.2013 - dotácie sú poukázané)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-09 - Futbalové štadióny
(otvorená od 27.8.2013 do 25.9.2013 - v rámci výzvy nepredložil žiadosť žiaden žiadateľ)
VÝZVA - VÝZVA BOLA ZRUŠENÁ

2013-08 - Športové odvetvia
(otvorená od 6.5.2013 do 7.6.2013 - dotácie sú poukázané)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-07 Športová príprava vybraných športovcov
(otvorená od 11.2.2013 do 12.3.2013 - dotácie sú poukázané)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-06 Šport a zdravie
(otvorená od 21.12.2012 do 25.1.2013 - dotácie sú poukázané)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-05 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu
(otvorená od 6.12.2012 do 7.1.2013 - dotácie sú poukázané)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-04 Organizovanie významných medzinárodných a tradičných podujatí
(otvorená od 6.12.2012 do 7.1.2013 - dotácie sú poukázané)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA - ROZHODNUTIE MINISTRA (DODATOK)

2013-03 Investičné zabezpečenie športovej reprezentácie SR
(otvorená od 6.12.2012 do 7.1.2013 - dotácie sú poukázané)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA - ROZHODNUTIE MINISTRA (DODATOK)

2013-02 Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2012 a trénerov mládeže
(otvorená od 27.11.2012 do 31.12.2012 - dotácie sú poukázané)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-01 Športové odvetvia (1. polrok 2013)
(otvorená od 15.11.2012 do 14.12.2012 - dotácie sú poukázané)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

 
Rok 2012
 

2012-20 Zabezpečenie olympijských a paralympijských aktivít v oblasti športu
(otvorená od 9.11.2012 do 10.12.201)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-19 Športové odvetvia
(otvorená od 24.10.2012 do 30.11.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-18 Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2011 a trénerov mládeže
(otvorená od 24.10.2012 do 30.11.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-17 Odmeny za výsledky dosiahnuté na OH/PH 2012
(otvorená od 3.9.2012 do 3.10.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-16 Športové podujatia žiakov
(otvorená od 21.8.2012 do 30.9.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-15 Investičné zabezpečenie športovej reprezentácie SR
(otvorená od 19.7.2012 do 31.8.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-14 Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o športovcov zaradených do centier olympijskej prípravy
(otvorená od 4.7.2012 do 6.8.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - METODICKÝ POKYN - DOTÁCIE

2012-13 Zabezpečenie školských športových aktivít
(otvorená od 15.5.2012 do 15.6.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-12 Zabezpečenie značenia turistických trás
(otvorená od 2.5.2012 do 15.6.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-11 Zabezpečenie organizovania významných športových podujatí
(otvorená od 2.5.2012 do 15.6.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-10 Športové odvetvia
(otvorená od 2.5.2012 do 15.6.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - PODUJATIA - DOTÁCIE
Poznámka: V rámci tejto výzvy sú alokované finančné prostriedky aj na organizovanie podujatí v SR (okrem majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, svetových pohárov a európskych pohárov), aj na tie, ktoré v minulosti organizoval iný subjekt ako oprávnený žiadateľ podľa tejto výzvy (na tieto podujatia už nebude zverejnená ďalšia osobitná výzva).

2012-09 Šport zdravotné znevýhodnených
(VÝZVA BOLA ZRUŠENÁ)
(otvorená od 9.3.2012 do 7.4.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - VÝSLEDKY

2012-08 Športové podujatia detí, žiakov a študentov
(otvorená od 7.3.2012 do 6.4.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-07 Zabezpečenie muzeálnych aktivít v oblasti športu
(otvorená od 23.2.2012 do 23.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-06 Zabezpečenie vysokoškolských aktivít v oblasti športu
(otvorená od 16.2.2012 do 16.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-05 Športové odvetvia
(VÝZVA BOLA ZRUŠENÁ)
(otvorená od 16.2.2012 do 16.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - VÝSLEDKY

2012-04 Športové poukazy - pilotný projekt pre športové zväzy
(otvorená od 7.2.2012 do 8.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - VÝKAZ - DOTÁCIE

2012-03 Športové poukazy - pilotný projekt pre školy
(otvorená od 7.2.2012 do 8.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-02 Zabezpečenie olympijských a paralympijských aktivít v oblasti športu
(otvorená od 14.11.2011 do 14.12.2011)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-01 Financovanie športu v roku 2012
(otvorená od 24.10.2011 do 24.11.2011)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - KRITÉRIÁDOTÁCIE
 
Rok 2011

2011-03 Investičné zabezpečenie športovej reprezentácie SR
(otvorená od 14.10.2011 do 15.11.2011)
VÝZVA (klik) - FORMULÁR (klik)

2011-02 Zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy
(otvorená od 30.9.2011 do 31.10.2011)
VÝZVA (klik) - FORMULÁR (klik) - METODICKÝ POKYN (klik)

2011-01 Financovanie športu v roku 2011
(otvorená od 23.12.2010 do 31.1.2011)
VÝZVA (klik) - Zásady, podmienky a kritériá pre poskytovanie dotácií (klik)

Komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Ing. Miroslav Siváček, MBA - predseda
Ing. Branislav Strečanský - tajomník
Ladislav Križan, PhD. - člen
Ing. Pavol Swiec - člen
Mgr. Dušan Ťažký - člen

Štatút komisie na posudzovanie žiadostí (klik)

 
Rok 2010


Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku