Finančné odmeny športovcov za dosiahnuté výsledky v rokoch 2012-2019

Finančné odmeny športovcov za dosiahnuté výsledky v rokoch 2012-2019
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku