Filmová iniciatíva Európskej Komisie: Zoznámte sa so susedmi počas COVID-19

  • Dátum: 19.05.2020
Európska Komisia (DG DEVCO) spustila novú iniciatívu pre mladých ľudí Zoznámte sa so susedmi počas COVID-19.
 

Keďže vzhľadom na súčasnú krízu sa mladí ľudia po celom svete zdržiavajú najmä vo svojich domovoch, EÚ podporuje mládež z členských štátov aj z partnerských krajín, aby našli kreatívne spôsoby, ako sa ďalej rozvíjať aj počas obmedzení.

Z tohto dôvodu sa v rámci iniciatívy Zoznámte sa so susedmi počas COVID-19 otvorí digitálne okno, ktoré umožní študentom a mládeži z Afriky, Stredomoria a Európy voľný prístup k výberu vysokokvalitných filmov o jednotlivých kultúrach, o vzájomnom porozumení a budovaní pevného základu na posilnenie medzikultúrneho dialógu.

Iniciatíva bola spustená 9. mája a bude trvať 27 dní, do 4. júna 2020.

Prístup k streamovacej platforme je bezplatný a zabezpečí zabezpečený prístup k približne 40 celovečerným filmom na požiadanie, pričom každý týždeň sa ponuka filmov mení.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku