Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Experti poradia startupistom, ako ďalej

11.06.2015
     Výmena poznatkov, budovanie vzťahov, ale najmä diskusie o finančnej i nefinančnej podpore začínajúcich podnikateľov – to sú hlavné témy Inno Start Forum. Podujatie organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR 1. júla 2015.
     Stretnú sa na ňom začínajúci podnikatelia s podporovateľmi startupov. Študenti vysokých škôl, doktorandi, pracovníci v oblasti vedy a výskumu, ale aj ostatní záujemcovia môžu začať budovať vzťahy dôležité na rozbeh podnikania.
     Zároveň získajú dôležité informácie o fungovaní finančných produktov pre začínajúcich podnikateľov, dozvedia sa viac o investoroch, fondoch či inkubátoroch, ale aj o fungovaní coworkingu a mentoringu. Podujatie im dá súčasne príležitosť odhaliť najčastejšie chyby pri rozbiehaní podnikania či zavádzaní inovatívnych riešení, odborníci taktiež odporučia startupistom, ako sa týmto chybám vyhnúť.
     Program podujatia a registrácia je zverejnená na webovej stránke www.cvtisr.sk/podujatia/inno-start-forum.html.