Experimentálne overovanie v stredných odborných školách a v konzervatóriách

 • Vyhodnotenie experimentálneho overovania odborov vzdelávania v stredných odborných školách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách v Slovenskej republike v školskom roku 2019/2020 (30.decembra 2020)
 • Vyhodnotenie experimentálneho overovania odborov vzdelávania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2018/2019 (10. januára 2020)
 • Vyhodnotenie experimentálneho overovania odborov vzdelávania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2017/2018 (7. januára 2019)
 • Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálneho overovania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017 (1. júna 2018)
 • Vyhodnotenie experimentálneho overovania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017 (1. februára 2018)
 • Vyhodnotenie experimentálneho overovania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2015/2016 (26. januára 2017)
 • Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (14. septembra 2017)
 • Vyhodnotenie experimentálne overovaných v stredných odborných školách a konzervatóriách v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015 (7. januára 2016)
 • Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (20. januára 2015)
 • Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (14. januára 2014)
 • Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (20. novembra 2012)
 • Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (11. apríla 2012)
 • Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (8. decembra 2011)
 • Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií(10. januára 2011)
 • Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (8. júna 2010)
 • Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (18. januára 2010)
 • Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (12. januára 2009)
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku