Evidencia a verifikácia výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ

 
V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) sa zaznamenávajú údaje o výstupoch publikačnej činnosti zamestnancov a študentov študijného programu 3. stupňa verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl a publikované ohlasy na tieto výstupy publikačnej činnosti.
 

V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) sa zaznamenávajú údaje o zverejnených umeleckých dielach a umeleckých výkonoch a publikované ohlasy na umelecké diela a umelecké výkony zamestnancov verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl, ktorí zabezpečujú výučbu predmetu, ktorý obsahuje umeleckú činnosť a študentov verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl zapísaných na študijný program 3. stupňa, ktorý obsahuje umeleckú činnosť. 

Prevádzkovateľom CREPČ a CREUČ je Centrum vedecko-technických informácií SR.

  • Verifikácia výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ
  • Dokumenty a právne predpisy
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku