Európsky týždeň mládeže 2019

  • Dátum: 30.04.2019
V pondelok 29.4. sa oficiálne začal Európsky týždeň mládeže 2019. Popri základných aktivitách v celej Európe, Európsky týždeň mládeže 2019 spája stovky mladých ľudí, účastníkov projektov, mládežníckych organizácií a tvorcov politík na Európskom podujatí v Bruseli.

Európsky týždeň mládeže sa uskutočňuje každý druhý rok. Jeho cieľom je osláviť a podporiť mládežnícke aktivity prostredníctvom podujatí organizovaných vo všetkých krajinách zapojených do programu Erasmus+. Okrem aktivít na lokálnej úrovni v jednotlivých krajinách sa počas Európskeho týždňa mládeže uskutoční celoeurópske podujatie v Európskom parlamente v Bruseli, kde sa stretnú mladí ľudia, účastníci projektov, mládežnícke organizácie a tvorcovia politík.

Celoeurópske podujatie organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom, pričom do príprav sú zapojené ďalšie generálne riaditeľstvá Európskej komisie. Na úrovni jednotlivých štátov sú organizácia a koordinácia zverené národným agentúram programu Erasmus+, ktoré úzko spolupracujú so sieťou Eurodesk.

V priebehu dvoch dní poskytne podujatie účastníkom príležitosť diskutovať a stretnúť sa s rozhodovacími orgánmi, propagovať Európsky zbor solidarity, a ďalej pracovať na politike EÚ v oblasti mládeže a pomôcť zdôrazniť vplyv programov a iniciatív pre mladých ľudí: Erasmus +, Európsky zbor solidarity a Discover EÚ.

Hlavnou témou tohtoročného Európskeho týždňa mládeže 2019 je ,,Demokracia a ja", pretože mladí ľudia môžu ovplyvniť rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ich život. Pre to, aby demokracia mohla prekvitať, je totiž rovnako dôležité všetko, čo sa udeje medzi voľbami: zapojenie sa do dobrovoľníckej činnosti, diskutovanie s tvorcami politík, vyjadrenie vlastných názorov takým spôsobom, aby sa pozornosť obrátila k otázkam, ktoré sú významné – či už je to zmena klímy alebo nezamestnanosť mládeže.

O aktivitách v okolí sa môžete dozvedieť na mape

Viac info môžeš nájsť na stránke Európskeho portálu pre mládež

Na stránke Eurodesk

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku