Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

European Fund for Regional Development

     European Fund for Regional Development is one of the EU structural funds. Through this fund, financial aid was provided with the goal of enforcing economic and social consistency by equalizing the main regional differences. This fund supports development and structural changes in regional economies, including transformation of declining industrial regions and less-developed regions and through support of cross-border, national and international co-operation.
 

  • Programming period 2014 - 2020
  • Programming period 2007 - 2013
  • Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ