Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS

EUROPASS

Oznam:

Úlohy Národného strediska Europass od 1. februára 2018 plní Štátny inštitút odborného vzdelávania (Odbor národnej sústavy kvalifikácií a kontaktných bodov).

VIAC INFORMÁCIÍ A KONTAKTY