» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS

EUROPASS

EUROPASS header zmen

Europass:

  • slúži na zdokumentovanie schopností a skúseností získaných v inom štáte,
  • uľahčuje a pomáha v praxi pri hľadaní práce, pri uchádzaní sa o rôzne vzdelávacie programy,
  • pomáha zamestnávateľovi uľahčiť posúdenie kvalifikácie uchádzača o jeho zamestnanie,
  • má jednotnú štruktúru, čím sa stáva zrozumiteľným aj v iných štátoch,
  • jeho sprístupnenie a propagáciu koordinuje Národné stredisko pre Europass (NSE),
  • pozostáva z piatich dokumentov: životopis (CV), jazykový pas, Europass – mobilita, dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu a dodatok k diplomu).