» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS

EUROPASS

Oznam:

Úlohy Národného strediska Europass od 1. februára 2018 plní Štátny inštitút odborného vzdelávania (Odbor národnej sústavy kvalifikácií a kontaktných bodov).

VIAC INFORMÁCIÍ A KONTAKTY