EUROPASS

Oznam:

Úlohy Národného strediska Europass od 1. februára 2018 plní Štátny inštitút odborného vzdelávania (Odbor národnej sústavy kvalifikácií a kontaktných bodov).

VIAC INFORMÁCIÍ A KONTAKTY
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku