Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Elektronickou aukciou ušetrilo ministerstvo školstva ďalších takmer 30 tisíc eur

22.08.2011

     Úsporu vo výške 27 537 eur oproti predpokladanej hodnote dosiahlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pri výmene kotlov. Ďalších 2 136 eur ušetrí na nevyhnutných rekonštrukčných prácach parkovacej plochy, garáží a kotolne.
     Vďaka systému elektronickej aukcie sa podarilo znížiť cenu nových technologických zariadení z plánovanej sumy 72 tisíc eur na 44 463 eur. Ich výmenou by mal rezort v budúcnosti usporiť minimálne 30 percent plynu. Cena rekonštrukčných prác klesla zo 75 tisíc eur na 72 864 eur.
     MŠVVaŠ SR uskutočnilo pod novým vedením doteraz osem elektronických aukcií prostredníctvom elektronického verejného obstarávania, pri ktorých dosiahlo úsporu okolo 4, 2 mil. eur.

Bratislava 22. august 2011