Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

eAktovka znamená komfortný prístup k učebniciam

04.10.2012

     Na webovej stránke eAktovka je zverejnených 39 zdigitalizovaných učebníc pre základné a stredné školy. Ich počet pritom neustále narastá. 
     Učitelia a žiaci základných a stredných škôl môžu vďaka eAktovke využívať už 39 elektronických verzií učebníc a učebných materiálov. Za posledný mesiac na nej pribudlo 9 učebníc a počas tohto školského roka by malo byť zverejnených ďalších 36 titulov.
     Internetovú stránku doteraz navštívilo 85 658 jedinečných, to znamená iba raz zaregistrovaných, návštevníkov. Zaznamenaných bolo celkovo 136 521 návštev a 1 122 379 zobrazení, t. j. „klikov". Návštevníci stránky na nej zotrvali v priemere viac ako 4 minúty.
     Najmenej 100 návštev zaregistrovala eAktovka z ďalších 9 krajín, ako napríklad z Českej republiky, Veľkej Británie, Nemecka, USA, Maďarska, Rakúska, Írska, Indie či Srbska. Čo znamená, že školská elektronická knižnica je atraktívna aj v zahraničí. 
     Najvyššiu návštevnosť zaznamenali učebnice Geografia pre 8. ročník, Biológia pre 8. ročník a Čítanka pre 4. ročník ZŠ.

Michal Kaliňák 
hovorca ministra