Dopravné - podporné opatrenia

Dopravné podľa § 4aa ods. 3 písm. k) zákona č. 597/2003 Z. z. sa týka :

  • detí materskej školy a materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ktorým zabezpečil regionálny úrad školskej správy materskú školu na účel poskytovania podporného opatrenia,
  • žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým zabezpečil regionálny úrad školskej správy základnú školu na účel poskytovania podporného opatrenia

Žiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorá zabezpečuje podporné opatrenia pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zriaďovateľovi podľa prílohy č. 1aa.

Žiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá základná škola, základná škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorá zabezpečuje podporné opatrenia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zriaďovateľovi podľa prílohy č. 1ba.

Zriaďovateľ škôl, ktoré zabezpečujú podporné opatrenia pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predkladá požiadavky škôl na príslušný regionálny úrad školskej správy v termíne do 30. septembra bežného kalendárneho roka podľa prílohy č. 2a.

Regionálny úrad školskej správy skontroluje a skompletizuje údaje na dopravné za všetkých zriaďovateľov škôl, ktoré zabezpečujú podporné opatrenia pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo svojej územnej pôsobnosti, spracuje ich požiadavky a odošle na ministerstvo v termíne do 10. októbra bežného kalendárneho roka podľa prílohy č. 3a.

Ministerstvo pridelí finančné prostriedky na cestovné náklady na dopravu detí a žiakov prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky