TOP správy

Ochranu pred COVID-19 môžu mať všetci zamestnanci škôl

Registrácia na očkovanie pre všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení vo veku do 55 rokov (vrátane) je možná v týchto očkovacích mestách: Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, …

Ivan Husár: Aj malé športy budeme podporovať, ako sa len dá

Dvadsaťtriročná gymnastka Barbora Mokošová získala na prelome rokov historicky prvú medailu na Majstrovstvách Európy v gymnastike. V tureckom Mersine vybojovala na bradlách bronzovú medailu. „Z toh…

B. Gröhling: Poskytujeme navýšenie dát a volaní pre učiteľov aj v roku 2021

Zber čísel prebieha na rovnakej webstránke, kde školy vyplňujú tzv. Covid školský semafor. Riaditelia školy po prihlásení svojim identifikátorom EDUID môžu požiadať o aktiváciu hlasových a dátových…

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou

Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou a je poradným orgánom ministerstva a ministra. Posudzuje žiadosti o akreditáciu vzdelávacích programov v oblasti mládeže so zam…

Chcete poznať príležitosti kultúry či kreatívneho priemyslu? Registrujte sa na prvé z podujatí programu Horizont Európa

Venujete sa výskumu a inováciám v oblasti spoločenských a humanitných vied? Ste z výskumnej inštitúcie či ústavu, vysokej školy alebo ste malý a stredný podnik? Pracujete vo verejnej alebo súkromne…

Digitálne spracovanie materiálov a ich využívanie v edukačnom procese – nová kompetencia pedagogických zamestnancov

Prvým z nich je Využitie prostriedkov edukačného portálu VIKI na tvorbu didaktických materiálov. Účastník tohto vzdelávania spozná portál VIKI ako nástroj z pohľadu potrieb učiteľa, analyzuje exist…

Ochranu pred ochorením Covid-19 najnovšie získajú aj pedagogickí zamestnanci ZUŠ, CVČ a jazykových škôl

Ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva vyvinulo maximálne úsilie, aby sa na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 mohli prihlásiť už všetci pedagogickí zamestnanci, vrátane p…

NÚCEM porovnal vývoj úrovne v čitateľskej a matematickej gramotnosti z dát účastníkov medzinárodných štúdií PISA 2003, 2009 a PIAAC 2011/2012

„Sledovali sme vývoj výsledkov v čitateľskej gramotnosti a matematickej gramotnosti získaných od respondentov s časovým odstupom a vplyv premenných poukazujúcich na rovnosť vo vzdelávaní (vplyvy po…

Sériu prednášok o vírusoch otvárajú epidémie v minulosti

Dejiny zápasu človeka s chorobami sú staré ako samo ľudstvo. Špecifickým prípadom sú práve infekčné ochorenia. Od tzv. Thukydidovho moru v 5. storočí pred Kristom až po Covid-19 v 21. storočí po Kr…

CVTI SR spúšťa špeciálnu sériu prednášok o vírusoch

Vedu k vám dostaneme „Veda v CENTRE je mimoriadne obľúbený formát prednášok, chceli sme preto v rámci pokračovania projektu zameraného na popularizáciu vedy a techniky tento formát rozšíriť aj d…

Chcete poznať príležitosti kultúry či kreatívneho priemyslu? Registrujte sa na prvé z podujatí programu Horizont Európa

Venujete sa výskumu a inováciám v oblasti spoločenských a humanitných vied? Ste z výskumnej inštitúcie či ústavu, vysokej školy alebo ste malý a stredný podnik? Pracujete vo verejnej alebo súkromne…

Digitálne spracovanie materiálov a ich využívanie v edukačnom procese – nová kompetencia pedagogických zamestnancov

Prvým z nich je Využitie prostriedkov edukačného portálu VIKI na tvorbu didaktických materiálov. Účastník tohto vzdelávania spozná portál VIKI ako nástroj z pohľadu potrieb učiteľa, analyzuje exist…

NÚCEM porovnal vývoj úrovne v čitateľskej a matematickej gramotnosti z dát účastníkov medzinárodných štúdií PISA 2003, 2009 a PIAAC 2011/2012

„Sledovali sme vývoj výsledkov v čitateľskej gramotnosti a matematickej gramotnosti získaných od respondentov s časovým odstupom a vplyv premenných poukazujúcich na rovnosť vo vzdelávaní (vplyvy po…

Sériu prednášok o vírusoch otvárajú epidémie v minulosti

Dejiny zápasu človeka s chorobami sú staré ako samo ľudstvo. Špecifickým prípadom sú práve infekčné ochorenia. Od tzv. Thukydidovho moru v 5. storočí pred Kristom až po Covid-19 v 21. storočí po Kr…

CVTI SR spúšťa špeciálnu sériu prednášok o vírusoch

Vedu k vám dostaneme „Veda v CENTRE je mimoriadne obľúbený formát prednášok, chceli sme preto v rámci pokračovania projektu zameraného na popularizáciu vedy a techniky tento formát rozšíriť aj d…

Solidfest: rozhovory o rôznych podobách dobrovoľníctva v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity

V rámci 10-dielneho video seriálu Solidfest IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže predstavuje divákom prostredníctvom videí a rozhovorov aj: hodnoty programu Európskeho zboru solidarity na pod…

Štátny inštitút odborného vzdelávania je koordinátorom projektu QUANTUM

Nadnárodné projektové partnerstvo, podporené programom Erasmus+, bude pri realizácii projektu intenzívne využívať metódu vzájomného hodnotenia (peer review), ktorá preukázateľne prispieva k nárastu…

Nahlas o deťoch: Vyberáte školu pre svoje dieťa?

V podcaste Nahlas o deťoch rozoberajú vo VÚDPaP tému, ktorá je aktuálna aj napriek tomu, že práve prežívame náročné a neisté covidové časy. Ako v tomto období správne vybrať školu pre dieťa? Riešit…

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže spúšťa sériu podcastov pod názvom SuperGenerácia

„Podcasty vnímame ako moderný a atraktívny formát, prostredníctvom ktorého sa budeme môcť priblížiť každej generácii, ktorá podcasty využíva ako jeden z hlavných informačných zdrojov a tým jej môže…

Hľadať informácie z oblasti vedy nemusí byť veda

Webinár Vyhľadávanie informácií z oblasti technických vied je prvý zo série webinárov zameraných na prácu s elektronickými informačnými zdrojmi (EIZ) z rôznych vedných oblastí. Pripravilo ho Centru…

Národné podujatie Europass

Ústrednou témou podujatia je európska online platforma s novými funkciami na podporu riadenia kariéry a celoživotného vzdelávania jednotlivcov. V spolupráci s partnermi a expertmi rozoberieme témy …

Pozvánka na podujatie organizované pri príležitosti verejného predstavenia Správy UNESCO

Verejná prezentácia v online priestore sa bude konať v piatok 12. februára 2021 od 10.00 do 11.00 SEČ. Zaregistrovať sa na ňu môžete na adrese bit.ly/2021Eurasialaunch. Na správe vypracovanej v …

Konferencia EPALE 2021

Cieľ konferencie: diskutovať o prínosoch efektívnych politík vzdelávania dospelých a dôsledkoch ich absencie na Slovensku, priblížiť ciele nových strategických dokumentov EÚ v tejto oblasti …

Pozvánka na dve výstavy v Slovenskej pedagogickej knižnici

Výstava knižných dokumentov je na stene doplnená fotokópiami obálok slovenských a českých odborných časopisov z oblasti predškolskej a primárnej výchovy. Jednotlivé čísla týchto časopisov sa nachád…

Neboli nájdené žiadne záznamy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku