TOP správy

Prvý december - Svetový deň boja proti AIDS

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výsk…

Štátny tajomník rezortu školstva Ľ. Paulis sa zúčastnil ďalšieho online zasadnutia Rady ministrov

Zasadnutiu Rady ministrov predsedala nemecká ministerka pre vzdelávanie a výskum Anja Karliczek. Prítomná bola aj európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariye Gabri…

Celoslovenské súťaže Pramienok, Ekoposter a Voda je život – život pre vodu poznajú svojich víťazov

Aj tento rok mali školy možnosť zapojiť sa do celoslovenských súťaži PRAMIENOK, EKOPOSTER a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organ…

Iuventa pokračuje v úspešnej ponuke otvorených webinárov aj v decembri

Program Iuventy je tvorený v troch tematických líniách. Keďže hlavnou oblasťou pôsobnosti inštitúcie je podpora práce s mládežou, svoju ponuku sústredili na témy, ktoré zvyšujú vedomosti a zručnost…

Chcete vedieť, ako by sa Vám učilo lepšie?

V podcastoch Sandra so svojimi hosťami, diskutuje o tom, ako učiť inak a ako platforma viki môže pomôcť učiteľom zefektívniť ich prácu, napríklad pri príprave na vyučovacie hodiny, pri zadávaní dom…

Mladí elektronici budú súťažiť online

Súťažiaci žiaci a žiačky absolvujú najskôr test a následne budú online zhotovovať elektronický výrobok – konštrukciu zhotovenia audiospektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodne funkčnosť a…

Prvý medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020

Počas všetkých troch dní veľtrhu prebiehalo online obchodovanie cvičných firiem cez e-shopy a e-mailovú komunikáciu. Započítal sa len obchod uhradený cez internetbanking. Cvičné firmy online aj súť…

S decembrovou nádielkou, vzdelávania to môžu žiaci a študenti rozbaliť vo svete informačných technológií

Vlastný projekt 3D tlače, rozvoj kreatívneho myslenia, ale aj otázka správania sa na sociálnych sieťach a takzvanej digitálnej stopy. V závere roka pripravil národný projekt IT Akadémia – vzdelávan…

Poznáme už víťazov osláv Medzinárodného dňa školských knižníc

Víťaz zaujal odbornú porotu predovšetkým originálnou, vtipnou a zábavnou oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc. Samotné podujatie tvorilo množstvo rôznych aktivít, ktoré boli zamerané na pod…

Koniec minulého týždňa priniesol tri neformálne online videokonferencie

Prvým neformálnym online stretnutím bolo zasadnutie Rady ministrov EÚ zodpovedných za vesmír, ktorému z Berlína predsedal nemecký spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier a z Bruselu bol pripo…

Iuventa pokračuje v úspešnej ponuke otvorených webinárov aj v decembri

Program Iuventy je tvorený v troch tematických líniách. Keďže hlavnou oblasťou pôsobnosti inštitúcie je podpora práce s mládežou, svoju ponuku sústredili na témy, ktoré zvyšujú vedomosti a zručnost…

Chcete vedieť, ako by sa Vám učilo lepšie?

V podcastoch Sandra so svojimi hosťami, diskutuje o tom, ako učiť inak a ako platforma viki môže pomôcť učiteľom zefektívniť ich prácu, napríklad pri príprave na vyučovacie hodiny, pri zadávaní dom…

Mladí elektronici budú súťažiť online

Súťažiaci žiaci a žiačky absolvujú najskôr test a následne budú online zhotovovať elektronický výrobok – konštrukciu zhotovenia audiospektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodne funkčnosť a…

Prvý medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020

Počas všetkých troch dní veľtrhu prebiehalo online obchodovanie cvičných firiem cez e-shopy a e-mailovú komunikáciu. Započítal sa len obchod uhradený cez internetbanking. Cvičné firmy online aj súť…

Stredoškolský profesor J. Beňuška: Bez experimentov sa fyzika učiť nedá

"Experiment by mal byť koreňom všetkých prírodovedných predmetov," povedal v rozhovore Jozef Beňuška. Dlhoročné pozorovania signalizujú, že deti na hodinách dávajú väčší pozor, keď sa tam niečo dej…

Veda je hra, navyše užitočná. Špeciálny podcast s tými, ktorí "ju hrajú" profesionálne

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2020 vydávame prvý zo série špeciálnych podcastov Veda na dosah. V dnešnom dieli si môžete vypočuť rôzne príbehy našich vedcov, v ktorých odkrývajú ako sa do…

Nová podpora excelentného výskumu je príležitosťou pre najlepších. Horizont Európa ako ďalší rámcový program pre podporu vedy, výskumu a inovácií

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, ktorý v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadviaže na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší …

Zvedavosť, obavy a smútok - to sú emócie, ktoré ľudia pri pandémii pociťujú najviac

Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie na základe výskumu, realizovaného v prvej vlne opatrení COVID19 (apríl-máj 2020), analyzovali súvislosť medzi sledovaním správ o pandémii k…

Odborníci na detskú psychológiu odpovedajú na otázky v podcaste Nahlas o deťoch

Milí rodičia, máte otázku, s ktorou by vám mohli pomôcť odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie? Napíšte ju na e-mailovú adresu nahlasodetoch@vudpap.sk a odpoveď budete …

Mladí elektronici budú súťažiť online

Súťažiaci žiaci a žiačky absolvujú najskôr test a následne budú online zhotovovať elektronický výrobok – konštrukciu zhotovenia audiospektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodne funkčnosť a…

Medzinárodný deň učiteľov francúzštiny 2020

Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov francúzštiny, ktorý pripadá na 26. novembra 2020, Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku pripravili pre učiteľky a učiteľov francú…

Neboli nájdené žiadne záznamy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku