TOP správy

Dotknite sa vedy naživo

1. máj  je pre Aurelium významným dňom, pretože v tento deň sa narodil prof. Ing. Aurel Stodola (*11. máj 1859 - 25. december 1942). Centrum vedy Aurelium bolo pomenované po tomto významnom slovens…

Podpora žiakov aj škôl. Ministerstvo pošle na rozvojové projekty ďalšie štyri milióny eur

Letné školy sa budú konať počas posledných troch augustových týždňov – od 9. augusta do 27. augusta 2021. „Chceme, aby fungovali aj ako príprava na nový školský rok, ako miesto, kde si žiaci upevni…

Silnejší hlas slovenskej vedy v Európe. Pomáha priama komunikácia a odhodlanie

V poradí deviaty európsky rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont Európa – je príležitosťou pre vedcov a vedecké tímy, ako spoločne nachádzať inovatívne riešenia pre dnešnú spoločnosť. …

Začína sa 10. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku: IT Fitness Test bude dostupný aj v maďarčine

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie komplexné testovanie IT zručností na Slovensku, počas 9 ročníkov sa doň zapojilo 220 000 riešiteľov. Jeho oficiálna a certifikovaná časť tento rok po…

Učitelia môžu efektívne zistiť, čo majú žiakov v nasledujúcom období doučiť alebo s nimi lepšie zopakovať

Vzhľadom na náročnejšie podmienky vzdelávania počas pandémie pripravil rezort školstva pre školy projekt zameraný na posilnenie vedomostí. „Aby sme pomohli žiakom pri návrate do škôl, vyčlenili sme…

Celoslovenské online semináre zamerané na prácu v školskej knižnici

Rovnako ich zámerom je oboznámiť zriaďovateľov školských knižníc a školských knihovníkov s platnou legislatívou v oblasti knihovníctva, vysvetliť podmienky vedenia prírastkového zoznamu – napríklad…

Silnejší hlas slovenskej vedy v Európe. Pomáha priama komunikácia a odhodlanie

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom Národnej kancelárie Horizontu aktívne pomáha vedcom a inštitúciám zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa. V poradí…

Zažilo vaše dieťa kyberšikanu?

Ak sa s ňou vaše dieťa stretlo, dajte nám vedieť na nahlasodetoch@vudpap.sk radia psychológovia Eva Smiková a Michal Božík pýta sa Darina Mikolášová. Podcast si môžete vypočuť TU. 

Pozvánka na on-line seminár Podpora multilingválnych tried

Zameranie seminára Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi-cudzincami a ostatnými žiakmi. Podpora povedomia učiteľov o úlohe vyučovaci…

Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri návšteve školy

Údaje epidemiológov určujú, že od 3. mája bude na Slovensku: ·       0 čiernych okresov, ·       10 bordových okresov, ·       60 červených okresov a ·       9 ružových okresov – Sobran…

Dotknite sa vedy naživo

1. máj  je pre Aurelium významným dňom, pretože v tento deň sa narodil prof. Ing. Aurel Stodola (*11. máj 1859 - 25. december 1942). Centrum vedy Aurelium bolo pomenované po tomto významnom slovens…

Silnejší hlas slovenskej vedy v Európe. Pomáha priama komunikácia a odhodlanie

V poradí deviaty európsky rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont Európa – je príležitosťou pre vedcov a vedecké tímy, ako spoločne nachádzať inovatívne riešenia pre dnešnú spoločnosť. …

Začína sa 10. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku: IT Fitness Test bude dostupný aj v maďarčine

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie komplexné testovanie IT zručností na Slovensku, počas 9 ročníkov sa doň zapojilo 220 000 riešiteľov. Jeho oficiálna a certifikovaná časť tento rok po…

Učitelia môžu efektívne zistiť, čo majú žiakov v nasledujúcom období doučiť alebo s nimi lepšie zopakovať

Vzhľadom na náročnejšie podmienky vzdelávania počas pandémie pripravil rezort školstva pre školy projekt zameraný na posilnenie vedomostí. „Aby sme pomohli žiakom pri návrate do škôl, vyčlenili sme…

Celoslovenské online semináre zamerané na prácu v školskej knižnici

Rovnako ich zámerom je oboznámiť zriaďovateľov školských knižníc a školských knihovníkov s platnou legislatívou v oblasti knihovníctva, vysvetliť podmienky vedenia prírastkového zoznamu – napríklad…

Silnejší hlas slovenskej vedy v Európe. Pomáha priama komunikácia a odhodlanie

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom Národnej kancelárie Horizontu aktívne pomáha vedcom a inštitúciám zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa. V poradí…

Zažilo vaše dieťa kyberšikanu?

Ak sa s ňou vaše dieťa stretlo, dajte nám vedieť na nahlasodetoch@vudpap.sk radia psychológovia Eva Smiková a Michal Božík pýta sa Darina Mikolášová. Podcast si môžete vypočuť TU. 

Osobné profily nie sú výsadou len sociálnych sietí či aplikácií. Užitočné sú aj pri odborných databázach

Webinár - Osobné profily a ďalšie nástroje vo WoS a Scopus  - ukáže záujemcom, že aj tieto najpoužívanejšie svetové odborné databázy umožňujú používateľom vytvoriť si osobný účet – autorský profil …

Mládežnícke parlamenty: Možnosť skutočne ovplyvňovať rozhodovanie vo svojich mestách a obciach je kľúčové

Z rozhovorov počas podujatí vyplynulo, že za jednu z najdôležitejších podmienok pre rozvoj svojich mládežníckych parlamentov považujú úzku spoluprácu s mestom alebo obcou, v ktorej pôsobia. "Byť…

Poznáme víťazov celoštátneho kola Chemickej olympiády, ktorí nás budú reprezentovať na medzinárodnej úrovni

Celoštátne kolo 57. ročníka Chemickej olympiády kat. A sa uskutočnilo v dňoch 12. – 13. 4. 2021. Samotná súťaž prebiehala online, preto si súťažiaci porovnali svoje vedomosti z chémie len v teoreti…

Ako zapojiť mladých do diania v samospráve? Priblíži online podujatie Inšpiruj sa dialógom!

Hlavným zámerom tohto podujatia je vytvárať priestor a podmienky pre dialóg mladých ľudí a dospelých s kompetenciami ovplyvňovať rozhodovanie o mládeži s tým, že ich názory budú vypočuté, akceptova…

LIVE Stream Čas na zmenu? Budúcnosť športujúcej mládeže

Moderátorom podujatia bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. , Hosťami podujatia budú: Mgr. Peter Lopata, PhD., vedúci oddelenia di…

Aké sú výzvy európskej vedy? Zorientujú vás konkrétne informačné podujatia

Rámcový program pre  výskum a inovácie Horizont Európa (HE) má svoju konkrétnu štruktúru a člení sa na piliere, klastre či oblasti. Každý pilier je zameraný na iný typ výskumu a rieši vždy určitú p…

Hľadáte cestu k sociálnemu podnikaniu? Odborná diskusia predstaví jeho aktuálne výzvy aj prax

Súčasťou nadnárodného projektu posilňujúceho sociálne podnikanie v strednej Európe je aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Projekt CE Responsible sa koncom apríla tradične spojí …

LIVE Stream Dopingová kontrola v športe

Podujatie otvorí Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC. Moderátorom bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. Hosťami podujatia budú Ing. Tomá…

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku