Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Európske záležitosti » Dokumenty a predpisy v oblasti európskych záležitostí » Dokumenty EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Dokumenty EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Ministerstvo školstva SR koordinuje politiky Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a zároveň dohliada na plnenie cieľov v týchto oblastiach. Tu sa môžete oboznámiť s dokumentmi z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré boli schválené v Rade ministrov EÚ pre vzdelávanie a v Európskom parlamente.