Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Dokumenty a materiály

  • Výročné správy
  • Zmluvy
  • Kontrakty
  • Štatistika
  • Ochrana osobných údajov v rezorte školstva
  • Programové vyhlásenie vlády SR - školstvo, veda, mládež a šport