Dohoda medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Centrom pre medzinárodné mobility CIMO o podmienkach pôsobenia lektora fínskeho jazyka a kultúry na Univerzite Komenského v Bratislave


Dohoda medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Centrom pre medzinárodné mobility CIMO o podmienkach pôsobenia lektora fínskeho jazyka a kultúry na Univerzite Komenského v Bratislave
Typ súboru:pdf
Velkosť:817361
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku