Dodatok č.1 ku Kontraktu uzavretému medzi MŠVVaŠ SR a Štátnym pedagogickým ústavom


Dodatok č.1 ku Kontraktu uzavretému medzi MŠVVaŠ SR a Štátnym pedagogickým ústavom
Typ súboru:pdf
Velkosť:820565
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku