Dodatok č.1 ku Kontraktu uzavretému medzi MŠVVaŠ SR a IUVENTOU


Dodatok č.1 ku Kontraktu uzavretému medzi MŠVVaŠ SR a IUVENTOU
Typ súboru:pdf
Velkosť:59371
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku