Dodatok č. 1 ku kontraktu uzatvorenému medzi MŠVVaŠ SR a IUVENTOU - úlohy štátnej politiky


Dodatok č. 1 ku kontraktu uzatvorenému medzi MŠVVaŠ SR a IUVENTOU - úlohy štátnej politiky
Typ súboru:pdf
Velkosť:415391
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku