Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 1 uzatvorenému medzi Ministerstvom školstva SR a Iuventou na riešenie úlohy podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh pre rok 2007


Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 1 uzatvorenému medzi Ministerstvom školstva SR a Iuventou na riešenie úlohy podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh pre rok 2007
Typ súboru:pdf
Velkosť:24627
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku