Dodatočne podporené projekty z vratiek finančných prostriedkov na kapitálové výdavky


Dodatočne podporené projekty z vratiek finančných prostriedkov na kapitálové výdavky
Typ súboru:
Velkosť:0
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku