Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Dodatky k zmluvám ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

  • VUDPaP-060413
  • VUDPaP-20-2006
  • VUDPaP-2-2007
  • Zmluva č. 1270/2005
  • Zmluva č. 1255/2007
  • Zmluva č. 0311/2008
  • Zmluva č.1200/2008
  • Zmluva č. 0084/2008
  • Zmluva c 1165-2009