Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Dodanie softvéru pre verejné vysoké školy v licenčnom programe Microsoft Campus and School - Enrollment for Education Solutions (EES) a súvisiacich služieb