Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Deň otvorených dverí Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

26.05.2010

     V priestoroch Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) sa uskutoční vo štvrtok 27. mája 2010 Deň otvorených dverí. Cieľom podujatia, ktoré sa  začne o 10.00 hod., je priblížiť činnosť agentúry a informovať o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v rámci operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj. Účastníci sa môžu zúčastniť aj na odborných konzultáciách so zástupcami odboru projektového manažmentu a monitoringu, odboru riadenia výdavkov či odboru administrácie, ako aj s manažérmi informovania a publicity.
     Súčasťou podujatia bude tiež slávnostné odovzdávanie cien víťazom výtvarnej súťaže Moderná škola. V rámci sprievodných aktivít si budú môcť záujemcovia prezrieť priestory  agentúry, zúčastniť sa na vedomostnom kvíze či konzultáciách.

Miesto a čas: ASFEU, Hanulova 5/B, Bratislava, 10.00 hod., registrácia sa začne už od 9.00 hod.