Databáza regulovaných povolaní v Slovenskej republike

Databáza regulovaných povolaní v Slovenskej republike


Vzhľadom na nový zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj na pripravovanú vyhlášku o kvalifikačných predpokladoch, prebieha aktualizácia zoznamu pedagogických regulovaných povolaní.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku