Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Dánsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o kultúrnych a umeleckých vzťahoch medzi Československou republikou a Dánskym kráľovstvom
(Kodaň, 12. 5. 1937; platí bez obmedzenia)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Memorandum o rozvoji dvojstranných vzťahov v oblasti vedy a techniky medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom výskumu a informačných technológií Dánskeho kráľovstva
(Bratislava, 7. 5. 1997; platí bez obmedzenia)