Covid školský semafor - manuály opatrení pre školy a školské zariadenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021 ako základné odporúčacie materiály pri zabezpečovaní prevádzky škôl a školských zariadení v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva účinného od 17. 5. 2021.

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály majú odporúčací charakter a sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.

Viac informácií nájdete tu https://www.minedu.sk/formular-na-komunikaciu-s-riaditelmi-skol-covid-skolsky-semafor/
  • Materské školy (aktualizované 27. 5. 2021)
  • Základné školy a školské zariadenia (aktualizované 27. 5. 2021)
  • Stredné školy (aktualizované 27. 5. 2021)
  • Vysoké školy a študentské domovy (aktualizované 13. 5. 2021)
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku