Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Členovia SKVH a zloženie komisií pre obhajoby DDP

Na tejto stránke sa uvádza zloženie členov Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti na funkčné obdobie rokov 2016 až 2021, zloženie predsedov komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác a zloženie komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác podľa vedných odborov.