» Aktuálne témy » Čitateľská súťaž pre žiakov základných škôl

Čitateľská súťaž pre žiakov základných škôl

 pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti, ktorý sa nesie sa nesie pod heslom „Myslenie je pohyb“

 
     Pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti vyhlásil Peter Plavčan, minister školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, dňa 08. 11. 2016 „Čitateľskú súťaž pre žiakov základných škôl“ (ďalej len „čitateľská súťaž“), ktorú rezort školstva realizuje v spolupráci s VEDOU, vydavateľstvom SAV.
     Keďže kampaň na podporu čítania sa v tomto roku nesie v znamení hesla „Myslenie je pohyb“, zameranie súťaže je prepojené so športom. Túto myšlienku podporujú aj úspešní slovenskí športovci – zlatý olympionik Matej Tóth a úspešný hokejový reprezentant Richard Lintner.
      „Myslím, že spojenie vzdelania a čítania so športom sa dá zladiť, o to som sa po celý život snažil a snažím, takže ja držím deťom palce, aj nám dospelým, aby popri športe a čítaní to vedeli pekne spolu skĺbiť, aby mali z toho dobrý pocit,“ konštatuje Matej Tóth.
     Význam čítania pre deti a žiakov potvrdzuje aj Richard Lintner: „Mnohokrát sú športovci vnímaní ako pozitívne vzory a pre nás je dôležité tieto vzory napĺňať, aj sa tak správať. Počas pôsobenia v zahraničí sme chodievali do škôl, kde sme deťom čítali a zároveň ich nabádali a motivovali k tomu, aby čítali. Som veľmi rád, že v tejto činnosti môžem pokračovať aj tu na Slovensku.“

Pravidlá čitateľskej súťaže
 Súťaž sa uskutoční v dvoch úrovniach:
 1. mesačná čitateľská súťaž,
 2. hlavná čitateľská súťaž.
 
Mesačná čitateľská súťaž
     Úlohou mesačnej čitateľskej súťaže je vždy prečítať knihu, ktorá spĺňa určité kritérium a pútavo o nej napísať vlastný čitateľský zážitok. Každú knihu možno uviesť iba raz, aj keby spĺňala viacero kritérií.
      Príspevky poslané na adresu citatelskasutaz@minedu.sk budú organizátori pravidelne vyhodnocovať a víťazov oceňovať. Upozorňujeme, že účastník čitateľskej súťaže musí uviesť meno a priezvisko, ako aj platné kontaktné údaje (e-mail, telefón, adresa, škola, trieda).
 
Hlavná čitateľská súťaž
     Žiaci, ktorí sa zapoja do súťaže každý mesiac alebo sa zúčastnia aspoň na troch kolách a zároveň preukážu, že sú aktívnymi športovcami, prípadne začali športovať, postúpia do hlavnej čitateľskej súťaže. Za šport sa považuje každá pohybová aktivita v dĺžke trvania minimálne pol hodiny denne. Porota uzná ako šport aj rýchlu chôdzu v rámci prechádzky či turistiku.
     Výhercovia hlavnej čitateľskej súťaže predstavia svoje práce na stretnutí s organizátormi, športovcami a poprednými vedcami SAV v júni 2017.
 
Súťažné témy:
  • November 2016 – kniha, ktorá ma motivovala k športu
  • December 2016 – kniha, ktorá je autobiografiou významného športovca
  • Január 2017 – kniha, v ktorej sa píše o športe, ktorý obľubujem
  • Február 2017 – kniha, v ktorej sa píše o odvahe a o prekonávaní prekážok
  • Marec 2017 – kniha, v ktorej sa píše o významných vedeckých objavoch, prípadne objaviteľských cestách
  • Apríl 2017 – kniha, ktorá ma rozosmiala
  • Máj 2017 – kniha, ktorú by som odporučil kamarátke/kamarátovi