Centrá voľného času a krúžková činnosť (23. 10. 2020)

Centrá voľného času a záujmové vzdelávanie (krúžky) sa riadia až do odvolania Rozhodnutím ministra číslo: 2020/17294:1-A1810 zo dňa 23. októbra 2020
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku