Celosvetový dopad COVID-19 na deti a mládež

  • Dátum: 24.04.2020
Napriek tomu, že sa pri ochorení COVID-19 považujú deti a mladí ľudia za tých menej zraniteľných, práve na nich môže mať súčasná pandémia dlhotrvajúci dopad. OSN vydala v polovici apríla prehľad ohrození a vplyvov, ktoré môže mať táto situácia na mládež po celom svete.

Aj keď majú mladí ľudia po zdravotnej stránke väčšiu pravdepodobnosť prekonať vírus len s miernymi príznakmi, hrozí, že v niektorých častiach sveta budú práve oni tými najviac zasiahnutými. Deti sú totiž okrem rizika ochorenia a prenosu nákazy ohrozené najmä sociálno-ekonomickými dopadmi a negatívnym vplyvom posunutia realizácie aktivít vyplývajúcich z Cieľov udržateľného rozvoja (z anglického Sustainable Development Goals - SDGs) OSN.

Tieto dopady sa môžu prejaviť vo viacerých oblastiach života. Hrozí napríklad, že sa zvráti pozitívny trend poklesu chudoby z posledných rokov a podľa odhadov približne 44 až 66 miliónov detí môže celosvetovo upadnúť do extrémnej chudoby. Navýšilo by sa už teraz obrovské číslo 386 miliónov v roku 2019.

Okrem toho až 188 štátov zaviedlo celoplošné uzatvorenie škôl, ktoré ovplyvnilo viac ako 1,5 miliardy detí a mladých ľudí. Napriek tomu, že viac ako dve tretiny krajín súčasne zaviedli národné platformy dištančného vzdelávania, v krajinách s nízkymi príjmami je tento podiel iba 30 percent, čo môže mať dlhodobý negatívny efekt práve na deti z najchudobnejšieho prostredia.

Tieto skutočnosti môžu mať následný dopad aj na zdravotný stav detí, ktoré nebudú mať dostatočný prístup k potravinám a výžive. Na stravu v školských zariadeniach sa v súčasnosti spolieha až 368,5 milióna detí z 143 krajín sveta. Osobitne zraniteľní sú aj detskí utečenci a deti vysídlené v rámci štátu, ako aj deti vo väzbe a v krajinách, kde aktuálne prebieha konflikt. Značné sú aj negatívne dopady na duševné zdravie mládeže.

V neposlednom rade sú deti počas pandémie v zvýšenej miere ohrozené násilím alebo zneužívaním, ktoré môže hroziť v ich najbližšom okolí, ako aj na internete, kde môžu byť vystavené nevhodnému obsahu a online predátorom.

Na zvrátenie týchto rizík a minimalizáciu ich dopadov sa vo väčšine štátov postupne zavádzajú opatrenia v oblasti sociálnej pomoci, zabezpečenia prístupu k potravinám a zdravotnej starostlivosti, či implementácia nových foriem výučby. OSN zastrešuje viaceré medzinárodné projekty v tejto oblasti, čím sa snaží pomôcť prekonať túto situáciu tým najzraniteľnejším.Celú analýzu dopadov a odporúčania môžete nájsť online na stránke OSN.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku