Často kladené otázky k zberu údajov v systéme RIS k 20.1.2014

V období do 20.1.2014 prebieha druhé kolo zberu údajov zo škôl a školských zariadení do rezortného informačného systému RIS. Vzhľadom na viacero prijatých dotazov, bol pripravený dokument s odpoveďami na často kladené otázky s cieľom zjednodušiť nahrávanie dát. K dispozícii je aj dokument s popisom jednotlivých atribútov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku