č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1


č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1
Typ súboru:rtf
Velkosť:198041
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku