Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Biológia uzatvorila maratón olympiád za školský rok 2014/2015

22.06.2015
     V závere uplynulého týždňa si žiaci slovenských základných škôl a osemročných gymnázií zmerali sily v celoštátnom kole Biologickej olympiády. Na 49. ročníku súťaže podporenej Geologickým ústavom SAV v Banskej Bystrici a Ústavom zoológie v Bratislave sa stretlo 24 dievčat a chlapcov.
     Žiaci súťažili v jednej z troch odborností – botanike, zoológii a geológii. Odpovedali na odborné otázky v teste, počas ústnej skúšky ich potrápila aj praktická časť. V rámci nej rozpoznávali rastliny a živočíchov, minerály a horniny, zbierali prírodniny a dokumentovali terénny výskum.
     V kategóriách zoológia a geológia bola najlepšou Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Víťazstvo pre ňu zabezpečili Ema Urigová za zoológiu a Marcel Lukáč za geológiu. V kategórii botanika najlepšie obstála Svetlana Botlová zo Základnej školy v Bzovíku, ktorá sa tento rok celoštátneho kola zúčastnila už po štvrtý raz.
     Kompletné výsledkové listiny celoštátnych kôl všetkých kategórií Biologickej olympiády za školský rok 2014/2015 nájdete na stránke www.olympiady.sk.